LỊCH CƠ QUAN TUẦN 45 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

09h00 Họp triển khai một số công việc trong Sự kiện cung cầu (công việc do PGĐ Huỳnh Văn Ngộ phụ trách) Lãnh đạo VP; Trưởng, phó phòng, đơn vị: PQLKH; PQLCN; PQL Chuyên ngành; P.QLCS; PKH-TC; TTTKNL; TTTĐC; TTCNSH Phòng họp số 1
14h00 Tham dự Hội nghị báo chí tuyên truyền và xúc tiến đầu tư, thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2017 PGĐ Hậu Khách sạn Minh Toàn Galaxy, 306, đường 2/9
16h00 Họp nghiệm thu Phần mềm Đánh giá trình độ công nghệ PGĐ Hoàng, thành phần Hội đồng Phòng họp số 2
làm việc về Quỹ khoa học và công nghệ
19h00 Đón Bộ trưởng Bộ KHCN GĐ, PGĐ Hoàng

Làm việc với Đoàn Bộ trưởng
15h00: Làm việc với Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp vùng PGĐ Sở Huỳnh Văn Ngộ, QLNG Phòng họp số 1

7h45 Họp UBMTTQ Nhà VHTN
8h00 Họp xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả vùng đất nông nghiệp không chủ động nước và đất bị ảnh hưởng thi công các dự án tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu, P.QLKH, P.KH-TC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1
15h00 Họp nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp GĐ, PGĐ Hoàng, Trưởng phòng KHTC, Quỹ, phòng QLCN phòng họp số 2 Anh Phong chuẩn bị

Dự công bố hợp tác, sảng tạo khởi nghiệp với Úc GĐ, PGĐ HoàngLịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập