LỊCH CƠ QUAN TUẦN 45 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

17h00 Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND TP và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc Lãnh đạo Sở Phòng Khánh tiết số 01, tầng 1, TTHC thành phố

14h00 Họp giao ban Sở tháng 11/2019 Giám đốc Ban Giám đốc, trưởng phó các phòng, đơn vị, Bí thư Chi đoàn Sở Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC KHTC, VP

Tham dự Lễ Bế mạc và Trao chứng chỉ cho chương trình tập huấn "Giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở bậc phổ thông: thực tiễn và phương pháp" PGĐ Hoàng, phòng QLCN Phòng 502, 158 A Lê Lợi, quận Hải châu, thành phố Đà Nẵng


8h00 Hội thảo phản biện "Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn đến 2045" UBND TP Giám đốc, PGĐ Hoàng Hội trường tầng 2 TTHC


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập