LỊCH CƠ QUAN TUẦN 44 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

10h00 Làm việc với BCN đề tài về Nghèo đa chiều PGĐ Hoàng, QLKH, BCN đề tài
14h00 Họp thẩm định hợp đồng đề tài "Đánh giá thực trạng cây thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
14h00 làm việc Central group - Thái Lan về hỗ trợ tiêu thụ nông nghiệp

8h00 Họp Thành ủy
8h30 Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo Sở KH&CN năm 2017 tại Đà Nẵng (từ 31/10 đến 03/11/2017) PGĐ Hoàng Hội trường tầng 2 - Khách sạn Trường Sơn Tùng 2, số 2 Hà Bổng, P. Phước Mỹ, ĐN Bố trí xe 0879
8h00 Họp thẩm định hợp đồng dự án SXTN cấp cơ sở: - Sản xuất giống cấp 3 và sản xuất thương phẩm nấm sò xám (Pleurotus sajor-caju) và nấm sò tím (Pleurotus ostreatus) tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng. - Sản xuất nấm Linh chi thương phẩm (Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst. (1881)) tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng. PGĐ Hậu, thành viên tổ thẩm định, P.QLCS, Cơ quan chủ trì Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng
15h00 Họp thẩm định hợp đồng đề tài "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống dự phòng và phân tải cho hệ thống Cổng thông tin điện tử trên nền tảng chính quyền điện tử Egov Platform" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, QCCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
14h00 Họp giao ban Lãnh đạo UBND thành phố PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố

14h00 làm việc Ngân hàng BIDV Giám đốc

08h00: Làm việc với Công ty ATFA về việc tổ chức Sự kiện Ứng dụng Chuyển giao và Đổi mới công nghệ năm 2017 (Phạm Tiên Phong) PGĐ Hoàng, Trưởng các phòng/đơn vị Phòng họp số 1
9h00 Hội ý về Diễn đàn cung cầu và Đầu tư năm 2017 Giám đốc, PGĐ Hoàng, phòng QLCN, phòng KHTC Phòng họp số 1
14h30 Tọa đàm lấy ý kiến về Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 PGĐ Hoàng Hội trường tầng 3 KS Merry land, lô B20-21 Phạm Văn Đồng

8h00 Dự họp khởi động dự án DSED do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ GĐ, Phòng KH-TC Phòng họp Ballroom, khách sạn Bamboo green, 177 Trần Phú, ĐN
14h00 làm việc với TTCNSH về kế hoạch hợp tác doanh nghiệp, về Đề án CNSH Nam Trung bộ GĐ, PGĐ Hậu, phòng KHTC, TTCNSH, phòng QLCS


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập