LỊCH CƠ QUAN TUẦN 42 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h10: Mở thầu gói thầu số 2: Thiết bị tin học 2017 PGĐ Hoàng, P. KHTC, khách mời Phòng họp số 1
09h00: Mở thầu gói thầu sự kiện kết nối cung cầu PGĐ Hoàng, P. KHTC, P. QLCN&TTCN, khách mời Phòng họp số 1
14h00 Họp giao ban Lãnh đạo Sở về công tác chung của Sở, tập trung phân công thực hiện sự kiện kết nối cung cầu công nghệ; hoạt động khởi nghiệp - Ban Giám đốc Sở - Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở - Chủ tịch, PCT Công đoàn Sở - Bí thư Đoàn TNCSHCM Phòng họp số 1 Phòng KHTC, Phòng QLCN&TTCN chuẩn bị nội dung

7h30 Dự Đại hội Hội Nữ trí thức thành phố Đà Nẵng lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 PGĐ Hậu Khách sạn Công đoàn, 02 Ông ích Khiêm, Đà Nẵng
8h30 Dự Hội thảo phổ biến, hướng dẫn nghị định số 59/2017/NĐ-CP do Cục bảo tồn đa dạng sinh học tổ chức PGĐ Hâu, TTCNSH Khách sạn Golden Sea 3, 242 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng
15h00 Họp báo cáo danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2018 GĐ, các PGĐ, phòng QLKH, phòng KHTC, phòng QLCS phòng họp số 1

8h00: Họp xét duyệt thuyết minh đề án "Đào tạo nguồn nhân lực cho khởi nghiệp tại thành phố Đà Nẵng hướng đến xây dựng thành phố khởi nghiệp" (Lê Thị Thục) PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
15h00 Họp Đảng ủy ` Đảng ủy viên Phòng họp số 2

14h30: Mở thầu gói thầu mua sắm thiết bị Dự án Nâng cao năng lực Trung tâm TKNL&TVCGCN PGĐ Hoàng, P. KHTC, Tổ chuyên gia, khách mời Phòng họp số 1

14h00: Họp xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu giải pháp quản lý người nghiện ma túy tại cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1

8h00 Tham dự Hội thảo "Hoàn thiện chính sách cung ứng dịch vụ công ở nước ta hiện nay" kết hợp với "Lễ ra mắt Chi hội Khoa học hành chính thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu Phòng Hội nghị Công viên phần mềm, Số 02 Quang Trung

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập