LỊCH CƠ QUAN TUẦN 42 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Tiếp đoàn chính quyền và doanh nghiệp bang Rheinland-Pfalz, CHLB Đức PGĐ Hậu Phòng Khánh tiết 2, tầng 2, TTHC thành phố
16h00 Họp về hoạch truyền trông Surf 2019 GĐ Sở, PGĐ Hậu, PGĐ Hoàng, QLCN, KH-TC, Trung tâm Thông tin Phòng họp số 1
14h00 Tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện NQ 13-NQ/TW PGĐ Hoàng Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Dự Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình các mặt công tác quý III và 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác theo chương trình công tác Hội trường Thành ủy Đà Nẵng
14h00 Tham dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 (phiên trù bị) PGĐ Hậu Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
14h00 Hội đồng tư vấn danh mục nhiệm vụ KHCN 2019 đợt 2 lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Đại biểu, Đại diện cá nhân đề xuất Phòng họp số 1
15h00 Hội đồng tư vấn xét duyệt đề tài "Hệ thống thông tin tín hiệu thông minh đường ngang đường sắt kết hợp thiết bị trợ giúp người lái tàu" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1

8h00 Tham dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 (phiên chính thức) PGĐ Hậu Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
14h00 Hội đồng tư vấn danh mục nhiệm vụ KHCN 2019 đợt 2 lĩnh vực Y Dược PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Đại biểu, Đại diện cá nhân đề xuất Phòng họp số 1
15h00 Hội đồng tư vấn danh mục nhiệm vụ KHCN 2019 đợt 2 lĩnh vực Nông nghiệp - Môi trường PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Đại biểu, Đại diện cá nhân đề xuất Phòng họp số 1


08h00 Nghiệm thu dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Khoa học và Công nghệ (dự kiến) PGĐ Hoàng Các phòng, đơn vị trực thuộc Phòng họp số 1 Trung tâm CNTT&TT Đà Nẵng
14h00: Hội đồng tư vấn danh mục nhiệm vụ KHCN 2019 đợt 2 lĩnh vực Xã hội & Nhân văn PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Đại biểu, Đại diện cá nhân đề xuất Phòng họp số 1
Cả ngày Thanh tra về sở hữu công nghiệp Thahh tra Bộ KH&CN Thanh tra Sở (A. Quang, A. Thông) VP bố trí xe

13h30 Tham dự sự kiện "Global Talent & Business Meetup in Danang City" PGĐ Hậu Khách sạn Novotel, Đà Nẵng

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập