LỊCH CƠ QUAN TUẦN 41 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

09h30 Họp Ban tổ chức địa phương Sự kiện Ứng dụng, Chuyển giao, Đổi mới công nghệ 2017 GĐ, PGĐ Hoàng, QLCN, Trưởng, phó PKHTC, GĐ TTTT, GĐ TTTKNL, TP QLNG, CVP và PCVP; Thành phần Ban tổ chức và khách mời Phòng họp số 1, tầng 2, TTHC

15h00 Báo cáo BGĐ Sở về danh mục nhiệm vụ KH&CN 2018 Ban GĐ Sở, Phòng QLKH, P KHCN CS, P KHTC Phòng họp số 1

08h00 Họp thẩm định kết quả thực hiện các nhiệm vụ: nâng cấp phần mềm quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, xây dựng video clip hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân PGĐ Ngộ, C.Dương (VP), A. Hoàng (QLCN), C.Tuyên (KHTC), A.Thông (TTr), QLNG, Đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ Phòng họp số 1
8h00 Dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 (2 ngày) PGĐ Hoàng, chị Thục, chị Linh Hội trường Cung Thiếu nhi Đà Nẵng ngày họp 12/10, bắt đầu lúc 7h15

8h00 Tham dự Tọa đàm "Khu công nghệ cao Đà Nẵng: định hướng chiến lược phát triển và các lĩnh vực công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển" PGĐ Hậu Phòng họp số 1, tầng 2, TTHC hành chính
8h00 Làm việc với Đoàn Giám sát chuyên đề Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lãnh đạo Sở; Chánh VP; Trưởng phòng KHTC; Trưởng các đơn vị: Trung tâm TKNL; Trung tâm TTKH&CN; Trung tâm TĐC; Trung tâm CNSH Phòng họp số 1, tầng 22, TTHC VP

14h00 Họp xét duyệt TMĐT "Đánh giá tổng kết chiến lược phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng trong 20 năm (1997-2016) và đề xuất chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn 2017-2036" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập