LỊCH CƠ QUAN TUẦN 40 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Dự buổi họp để bàn việc triển khai thực hiện dự án xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả, sạch ứng dụng công nghệ cao (Quà tặng của thành phố tại Đại hội đại beieru Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng) PGĐ Hậu Hội Nông dân thành phố
14h00 Làm việc với Chi cục TC-ĐL-CL và Trung tâm TĐC về kế hoạch 2019 PGĐ Hoàng, KH-TC, VP, cán bộ chủ chốt của Chi cục và TT TĐC Chi cục TC-ĐL-CL
16h15 Làm việc với Chi cục TC-ĐL-CL và Trung tâm TĐC PGĐ Ngộ, PGĐ Hoàng, VP, toàn thể cán bộ của Chi cục và TT TĐC Chi cục TC-ĐL-CL

8h00: Họp thẩm định hợp đồng đề tài "Nghiên cứu phương pháp tiếp cận nghèo theo hướng đa chiều và giải pháp giảm nghèo đa chiều của thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
10h00: Làm việc với CQCT và BCN đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số loài cây thuốc dưới tán rừng" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT (TTCNSH), BCN đề tài Phòng họp số 1
14h Dự buổi Làm việc với lãnh đạo UBND thành phố với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban UBND TP tầng 3
14h30 Họp Đảng ủy Sở Đảng ủy viên Phòng họp số 1

8h00: Họp kiểm tra đề tài "Tổng kết, đánh giá thực trạng phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2017 và đề xuất chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
9h00 Tham dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Viện Nghiên cứu và Đạo tạo Việt - Anh - Đại học Đà Nẵng PGĐ Hoàng Hội tường B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
14h00: Họp thẩm định nội dung, kinh phí ĐTCS "Nuôi heo đen sinh sản trên địa bàn huyện Hòa Vang" PGĐ Hậu, thành viên Tổ thẩm định, CQCT, CNĐT Phòng họp số 1
14h30 Dự họp góp ý dự thảo Đề án Quy định mức chi thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính PGĐ Hậu Liên hiệp các Hội KH&KT Đà Nẵng, số 5, Quang Trung

14h00: Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ và bước đầu đánh giá hiệu quả can thiệp phục hồi chức năng phòng chống té ngã ở người cao tuổi tại một số xã, phường thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1


8h00: Tập huấn "Phương pháp luận sáng tạo" PGĐ Hoàng, P.QLCN, Thành Đoàn, Học viên Hội trường Trường Đại học Y Dược, 99 Hùng Vương

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập