LỊCH CƠ QUAN TUẦN 4 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp đánh giá tình hình, triển khai công việc Giám đốc Sở Ban Giám đốc; trưởng, phó các phòng, đơn vị; Bí thư chi đoàn Phòng họp số 1
14h00 Hội đồng nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống pin quang điện" PGĐ Hoàng, PQLKH, PKHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1

8h00 Dự buổi làm việc thành viên Ban chỉ đạo tổ chức lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhin đến năm 2045 GĐ, PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập