LỊCH CƠ QUAN TUẦN 4 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h00 Dự buổi khảo sát dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan với UBKHNMT của Quốc Hội PGĐ Hoàng
14h00 Kiểm tra đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1

8h00 Hội thảo "Hợp tác, liên kết nghiên cứu ứng dụng Công nghệ sinh học" Ban GĐ Sở, Trưởng phó các phòng, đơn vị trực thuộc, trung tâm CNSH, khách mời Hội trường Trung tâm CNSH
15h00 Hội ý về công tác chuẩn bị tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 - GĐ, PGĐ Ngộ - Mời các phòng: QLCS, KHTC, QLCN, QLKH, VP Phòng họp số 1

Dự Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023 (Từ ngày 24 -> 26/01/2018) Giám đốc Sở Trường Chính trị
14h00 Dự tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyên môn năm 2017 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2018 của ngành y tế thành phố Đà Nẵng PGĐ Hậu, chị Thu (phòng QLCS) Hội trường số 2, tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Dự Hội nghị tổng kết hoạt động đối ngoại nhân dân trong năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018 PGĐ Hoàng Hội trường tầng 3, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Đà Nẵng

14h00 Hội nghị Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 Toàn thể CBCCLĐ Văn phòng Sở, các đơn vị: Lãnh đạo và Lãnh đạo cấp phòng (cả TĐC), đại biểu Hội trường số 1, tầng 2 Trung tâm Hành chính

17h30 Tham dự Chương trình Chào Xuân 2018 PGĐ Hoàng Nhà hàng Phì Lũ 3, đường 2/9

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập