LỊCH CƠ QUAN TUẦN 39 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp xét duyệt thuyết minh các nhiệm vụ bổ sung đợt 2 của Trung tâm CNSH PGĐ Hậu, TT CNSH, KHTC, Thành phần Hội đồng Phòng họp số 1
10h00 Làm việc về đề tài “Xây dựng công nghệ sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng cao dựa trên nước cốt chiết xuất nấm Bào ngư và nấm Linh chi” PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT Phòng họp số 1
14h00 Họp mở hồ sơ tuyển chọn đề tài cấp thành phố năm 2020 PGĐ Hậu, PQLKH, các đơn vị tham gia tuyển chọn Phòng họp số 1

15h00 Họp Đảng ủy Sở PBT Vũ Bích Hậu Các đồng chí Đảng ủy viên Phòng họp số 18h00 Họp hội đồng đánh giá đề tài "Chế tạo máy đột bản mã - CNC" PGĐ Hoàng, PQLKH, Hội đồng đánh giá, đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài "Nghiên cứu xác định chủng loại cây trồng tại khu vực xử lý rác ở thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập