LỊCH CƠ QUAN TUẦN 38 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Dự Hội thảo Quốc tế lần thứ 5 về cửa sông, bờ biển và ký thuật sông (VJECRI 2017) PGĐ Hoàng Trường Cao đẳng công nghệ, kinh tế và thủy lợi miền Trung, 14 Nguyễn Tất Thành, Hội An, Quảng Nam Xe 0879
8h00 PGĐ Hậu phỏng vấn
14h00 PGĐ Hậu phỏng vấn
14h00 Họp xét khen thưởng bài báo ISI PGĐ Ngộ, QLKH, Hội đồng khoa học, Đại biểu Phòng họp số 1

8h30 Làm việc với Thanh tra Bộ KH&CN về công tác thanh tra chuyên đề năm 2017 PGĐ Ngộ, Thanh tra, phòng QLNG Phòng họp số 1
14h30 Làm việc về Chương trình Ứng dụng CNSH sản xuất phân và chế phẩm vi sinh từ nguồn chất thải chăn nuôi trên địa bàn huyện Hòa Vang Giám đốc Sở, PGĐ Hậu, Đại diện Lãnh đạo TTCNSH, TTTKNL, Trưởng các phòng KHTC, QLKH, QLKH&CNCS, QLCN Phòng họp số 1

8h00 Họp kiểm tra đề tài "Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát hiện vật ngoại lai và động vật trên khu bay" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, Chuyên gia, CQCT, CNĐT Phòng họp số 1
8h00 Tham dự Hội nghị triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Hòa Vang giai đoạn 2017-2020 PGĐ Hậu Hội trường UBND huyện Hòa Vang Xe 0879
14h00 Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu lập bản đồ khoanh vùng dòng Rip phục vụ quy hoạch và phát triển du lịch biển thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1

8h00 Họp kiểm tra đề tài "Xây dựng công nghệ sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng cao dựa trên nước cốt chiết xuất nấm Bào ngư và nấm Linh chi" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1


07h30: Diễn đàn Thanh niên Đà Nẵng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (Phạm Tiên Phong) PGĐ Hoàng, QLCN, Đoàn viên Đoàn Sở Hội trường số 3, tầng 2, Trung tâm hành chính

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập