LỊCH CƠ QUAN TUẦN 36 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
9h30 dự cuộc họp về một số nội dung tham mưu của Sở và Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng PGĐ Hoàng, QLCN, KHTC Phòng họp giao ban, tầng 3, TTHC thành phố Phòng QLCN, KHTC chuẩn bị nội dungLịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập