LỊCH CƠ QUAN TUẦN 35 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

6h00 GĐ đi công tác tại Hà Nội

PGĐ Hoàng đi công tác tại Hà Nội
8h00 Họp liên quan tới đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và thanh quyết toán đối với các dự án: Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 1) và Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) - phần điều chỉnh - Đại diện các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, - UBND quận Cẩm Lệ, - Ban QLDA ĐTXD các CTDD và CN Đà Nẵng, - Ban Giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ, - Trung tâm Phát triển quỹ đất, - Viện Quy hoạch xây dựng, - Sở Khoa học và Công nghệ: Lãnh đạo Sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Công nghệ sinh học. Phòng họp số 1
14h00 Làm việc với Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam Giám đốc Sở, PGĐ Hậu, Phòng QLCN, Phòng QLKH, Phòng KH-TC, Trung tâm TKNL, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trung tâm Thông tin, Thanh tra Thôn Đại La, Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng VP bố trí xe (13h20 đón tại cửa số 1)

8h00 Tham dự Lễ khai mạc "Phiên chợ kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp Đà Nẵng năm 2019" PGĐ Hậu Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, 135 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, Đà Nẵng VP bố trí xe


8h00 Dự Hội nghị khoa học kỹ thuật ngành y tế thành phố Đà Nẵng (cả ngày) PGĐ Hậu Khách sạn Royal Lotus, 120A Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà, Đà Nẵng Vp bố trí xe

08h00: làm việc với Chi cục TCĐLCL và Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL về kế hoạch 2020 và Dự án NSCL (Nguyễn Viết Toàn) PGĐ Trần Văn Hoàng Phòng KH-TC Chi cục và Trung tâm KT TĐC Chi cục

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập