LỊCH CƠ QUAN TUẦN 33 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

7h00 làm việc với Thành Đội
8h30 Họp triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành chuyên đề xăng dầu PGĐ Hoàng Chi cục, Thanh tra Sở, đại biểu theo giấy mời Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC Chi cục
14h00 Họp thẩm định Hợp đồng đề tài "Xây dựng phương pháp và tiêu chí đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp cung ứng DVC trên lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật tại TP Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
14h00 Công tác thành phố Hà Nội PGĐ Hậu
19h00 Công tác thành phố Hà Nội (đến hết ngày 14/8/2019)

8h00 Nghe báo cáo về tình hình triển khai các công trình trọng điểm, động lực, tiến độ giải ngân và công tác GPMB các dự án trên địa bàn TP PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban, tầng 3, TTHC thành phố
8h30 Làm việc với Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục Đông Nam Á về Chương trình Hult Prize khu vực Đông Nam Á PGĐ Hoàng, P.QLCN, đại biểu, Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục Đông Nam Á Phòng họp số 1
15h00 Họp về các khóa bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao năm 2020 PGĐ Hậu, VP Phòng họp tầng 29, TTHC

14h00 Dự Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT năm 2018 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (hoãn) PGĐ Hoàng, VP Khu công viên phần mềm Đà Nẵng, số 02 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng
14h00 Họp ủy ban nhân dân thành phố Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Họp công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chuyên đề xăng dầu theo QĐ 51/QĐ-BCĐ 389 TPĐN đối với các thương nhân, doanh nghiệp, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (1 ngày) (dự kiến) PGĐ Hoàng PGĐ Hoàng, CC, TTr Sở, đại biểu theo GM tại các thương nhân, doanh nghiệp, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (06 đơn vị) Chi cục

8h30 Họp tại Chi nhánh PTMCN GĐ, các PGĐ, phòng QLKH, QLCN, KHTC, Trưởng các đơn vị PGĐ Hoàng chỉ đạo, phòng QLCN mời và chuẩn bị
14h00 Làm việc với TT Tin học và Tính toán, Công ty CP CNTT Halovi và CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng GĐ, QLKH, KH-TC, TT Tin học, CTCP Tín hiệu đường sắt, CT Halovi Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập