LỊCH CƠ QUAN TUẦN 32 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Nghe báo cáo tiến độ, tình hình triển khai và vướng mắc liên quan đến Khu liên hiệp xử chất thải PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban ủy ban, tầng 3, Tòa nhà TTHC thành phố
14h00 Họp giao ban tháng 8 Giám đốc Sở Ban Giám đốc, Trưởng phó các phòng, đơn vị, Bí thư chi đoàn Phòng họp số 1, tầng 22 KHTC, VP

5h30 Diễn tập quân sự (3 ngày) GĐ, PGĐ Hoàng, anh Quang QLKH15h30 Họp với cán bộ chủ chốt và Đảng viên TTCNSH


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập