LỊCH CƠ QUAN TUẦN 31 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

7h30 Kiểm tra sức khỏe định kỳ PGĐ Hậu Khóa Khám và Quản lý sức khỏe cán bộ thành phố thuộc Bệnh viện Đà Nẵng, 78 đường Thái Phiên, Đà Nẵng
14h00 Hội nghị chuyên đề về công tác GPMB trên địa bàn TP Đà Nẵng Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
16h00 Công bố Quyết định bổ nhiệm PGĐ Trung tâm TKNL PGĐ Hoàng PGĐ Hoàng, VP, TKNL TKNL, 49 Thế Lữ TKNL

08h15 Họp triển khai nhiệm vụ xây dựng bản đồ công nghệ Phòng QLCN, Trung tâm TKNL, a Phong Phòng QLCN
10h00 Dự Lễ trao tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự của Đại học Đà Nẵng PGĐ Hậu Hội trường Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng

07h30 Họp hội đồng đánh giá quy trình vận hành và công nghệ lò đốt chất thải công nghiệp, chất thải y tế của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng PGĐ Hoàng, Phòng QLCN (C. Thục, A. Tuyến), Chuyên gia theo giấy mời, đại biểu Bãi rác Khánh Sơn

8h00 Hội thảo “Hoàn thiện các đề án xây dựng và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp ” Giám đốc Sở, PGĐ Hoàng, Trưởng, phó các phòng/đơn vị, Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Đại biểu Hội trường số 01, tầng 2, Trung tâm Hành chính
14h30 Tọa đàm "Kết nối các nhà đầu tư và giải pháp hỗ trợ cho Startup" GĐ, PGĐ Hoàng, QLCN, KHTC, TTTT, đại biểu Phòng họp số 1, tầng 2 Trung tâm Hanh chính

7h30 Tham gia luyện tập trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2019 PGĐ Hoàng Hội trường Nhà Văn hóa Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, 04 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng
8h00 Tham dự hội thảo "Ý tưởng xây dựng Bộ tiêu chí "Thành phố đáng sống" cho thành phố Đà Nẵng đến năm 2030" PGĐ Hoàng Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố


19h30 Tham dự chương trình "Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam" năm 2019 PGĐ Hậu Nhà hát Trưng vương Đà Nẵng

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập