LỊCH CƠ QUAN TUẦN 30 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Họp kế hoạch tổ chức Surf 2019 Giám đốc Sở, PGĐ Hoàng, P.QLCN, P.KHTC, TTTT, Dnes, anh Hòa (Viện KT-XH) Phòng họp số 01
10h30 Họp với đơn vị Cati và DINES GĐ, phòng QLCN
8h00 Tham dự tiếp xúc cử tri PGĐ Hậu Hội trường Trung tâm hành chính quận Hải Châu, 270 Trần Phú, Đà Nẵng
14h00 Họp xét duyệt TMĐT "Nghiên cứu ứng dụng phần mềm trên điện thoại thông minh để quản lý các nguy cơ đột quỵ trong can thiệp dự phòng đột quỵ tại cộng đồng cho người dân" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng KH, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Tham dự tiếp xúc cử tri PGĐ Hoàng Hội trường Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn
15h30 Liên quan đến việc khởi kiện của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hà Trung Hậu PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố
16h00 Tiếp và làm việc với Tạp chí Doanh nghiệp & Thương mại PGĐ Hậu PGĐ Hậu, KHTC, QLCN, TTTT Phòng họp số 1

8h00 Hội nghị trực tuyến phiên họp của Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 2, TTHC thành phố

7h30 Kiểm tra sức khỏe định kỳ GĐ, PGĐ Hoàng, PGĐ Anh 78 Thái Phiên, Đà Nẵng
8h00 Họp Ban chỉ đạo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo TP, PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 2, TTHC thành phố
7h00 Tham gia Hội đồng KHCN cấp Nhà nước xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ cho dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giồng dưa thơm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu TP. Hà Nội
19h00 Dự Chung khảo và trao giải Hội thi tuyên truyền "Thành phố 4 an" năm 2019 PGĐ Hoàng Nhà hát tuồng Nguyễn Diển Dĩnh

8h00 Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác cán bộ Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở, VP, anh Đức Quang, anh Bá Hòa Phòng họp số 1 VP
8h00 Hội thảo "Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác và bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ" PGĐ Hậu PGĐ Hậu, TTTT, đại biểu theo giấy mời Khách sạn Tre Xanh trung tâm, 158 Phan Châu Trinh TTTT
8h30 Làm việc TTCNSH Giám đốc

Kiểm tra thực tế mô hình tại Hòa Ninh Giám đốc
7h45 Dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở, tiêu biểu, xuất sắc năm 2019 PGĐ Hoàng Nhà hát Trưng Vương


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập