LỊCH CƠ QUAN TUẦN 3 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

16h00 Dự buổi làm việc nghe báo cáo về công nghệ xử lý rác của công ty TRIO - Phần Lan PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban ủy ban, tầng 3, TTHC thành phố

8h30 Hội thảo đề tài Nuôi trồng dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Kim tiền thảo tại TP Đà Nẵng Công ty CP Dược Danapha PGĐ Hậu CTy Danapha, 253 Dũng Sỹ Thanh Khê VP bố trí xe
14h00 Họp Hội đồng thẩm định hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ PGĐ Hoàng, QLCN (c.Thục, Tuyến), KHTC (a.Toàn), TĐC (a Tuyến), thành viên theo Giấy mời Phòng họp số 2, tầng 22 TTHC

14h00 Hội nghị Tổng kết hoạt động KH&CN và KNĐMST năm 2019 PCT Lê Trung Chinh, GĐ Sở Toàn thể CBCCVCLĐ Sở, đại biểu theo giấy mời Hội trường số 2 tầng 2 TTHC VP, QLCN, QLKH, KHTC...
17h00 Dự buổi Gặp mặt trí thức KH-CN thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Đà Nẵng nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 PGĐ Hậu Hội trường Liên hiệp các Hội KH&KT, 05 Quang Trung


08h00 Dự họp Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Nhật thành phố Đà Nẵng PGĐ Hậu Phòng họp tầng 1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, 522 Ông Ích Khiêm
14h00: Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu nuôi trồng dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Kim tiền thảo tại thành phố Đà Nẵng" (Phạm Đức Quang) PGĐ Hậu, QLKH. KHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập