LỊCH CƠ QUAN TUẦN 3 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Hop giao ban Sở về kế hoạch chương trình hợp tác CNSH; giao ban tổng kết KH&CN cơ sở năm 2018 và một số nội dung khác Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị, A.Thọ GĐ TTTĐC Phòng họp số 1 - Phòng QLKH, TTCNSH chuẩn bị báo cáo kế hoạch chương trình hợp tác CNSH - Phòng QLCS chủ trì chuẩn bị giao ban tổng kết năm 2018 - Một số nội dung khác
14h30 Dự họp liên quan đến nước biển gây xâm thực đê kè biển tại bãi tắm công cộng Sao Biển PGĐ Hoàng Văn phòng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Du lịch Đà Nẵng, 133 Hồ Nghinh, Đà Nẵng

8h00 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng GĐ, các PGĐ Hội trường Chính trị thành phố

10h00: Họp kiểm tra đề tài "Đánh giá tiềm năng và khả năng sử dung năng lượng tái tạo của thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, CQCT, CNĐT, PQLKH, PKH-TC Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng
Họp thẩm định hợp đồng đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thực trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa PGĐ Hậu, QCT, CNĐT, P.QLCS, KH-TC, Chuyên gia Phòng họp số 01


08h00: Họp Hội đồng đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến đối với thành phố PGĐ Hậu, thành viên Hội đồng, khách mời, QLNG Phòng họp số 1
8h00 Tham dự Hội thảo lần thứ 4 Dự án GRP và hoạt động của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn PGĐ Hoàng Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập