LỊCH CƠ QUAN TUẦN 29 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện NQ số 11/NQ-CP của CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 2, TTHC thành phố
9h30 Nghe sở TNMT báo cáo phương án tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại TP PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố
14h30 Làm việc với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh về việc thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch 370/KH-UBND PGĐ Hoàng, P.QLCN, P.KHTC, Viện Việt - Anh Phòng họp số 01

8h45 Nghe báo cáo về tình hình triển khai các công trình trọng điểm, động lực và tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn thành phố PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban, tầng 3, TTHC thành phố
1,5 ngày (Bắt đầu lúc 8h00 ngày 16/7): Tập huấn về dự án khởi nghiệp PGĐ Hoàng, P.QLCN, Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp sông Hàn 01 Hồ Qúy Ly
10h45 Nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình động lực, trọng điểm PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban, tầng 3, TTHC thành phố


13h30 Tham dự hội thảo "Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở ngheien cứu, đào tạo" tại thành phố Đà Nẵng PGĐ Hoàng SHi ZONE, tầng 4, 1 Hồ Quý Ly, Đà Nẵng
14h00-15h00 Làm việc với chuyên gia tư vấn Hà Lan về Đề án phát triển thành phố thông minh PGĐ Hoàng, P.QLCN Phòng họp số 01Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập