LỊCH CƠ QUAN TUẦN 28 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (3 ngày) Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố
14h00 Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận DNKHCN PGĐ Hoàng QLCN, QLKH, KHTC, VP Phòng họp số 1


14h00 Hội nghị giao ban Đảng ủy khối PGĐ Vũ Bích Hậu Phòng họp tầng 2, Đảng ủy Khối các cơ quan, Xô Viết Nghệ Tĩnh VP bố trí xe


8h15 Họp định giá tài sản thi hành án tịch thu sung công quỹ nhà nước PGĐ Hoàng Phòng Thị hành án Quân khu 5, 11 Duy Tân, thành phố Đà Nẵng


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập