LỊCH CƠ QUAN TUẦN 27 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Dự phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2018 trực tiếp với các địa phương (cả ngày) Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
8h30 Làm việc với Viện Chiến lược và chính sách Tài chính Phòng KHTC, phòng QLCN,phòng QLCS Phòng họp số 1

8h00 Làm việc với các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn thành phố GĐ, QLCN Phòng họp số 1
14h00 Họp giao ban Sở tháng 7 - Lãnh đạo Sở - Trưởng, phó phòng, đơn vị - Chủ tịch Công đoàn Sở - Bí thư Đoàn TNCSHCM Sở, TT-TĐC(A.Thọ, A. Tân) Phòng họp số 1 P.KHTC, VP

8h00 Dự Hội nghị lần thứ 13 để đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác theo chương trình công tác Hội trường Thành ủy, Đà Nẵng

Dự Tổng kết chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phân Lan giai đoạn 2 GĐ, Anh Toàn TP. Hà Nội

8h30 Họp Ban Tổ chức cuộc thi 'Sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng' PGĐ Hậu Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng


8h00 Tham gia cuộc họp kiểm tra dự án NTMN "Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất dược liệu Nghệ vàng và Đinh lăng tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" do VP Nông thôn miền núi chủ trì PGĐ Hậu, QLKH Công ty CP Dược Danapha
14h00 Tham gia cuộc họp kiểm tra dự án NTMN "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển bưởi da xanh tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" do VP Nông thôn miền núi chủ trì PGĐ Hậu, QLKH, KHTC UBND huyện Hòa Vang

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập