LỊCH CƠ QUAN TUẦN 27 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

07h30 Dự Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Đà Nẵng (phiên nội bộ) PGĐ Hậu Hội trường HĐND TP, 42 Bạch Đằng VP bố tri xe

07h30 Dự Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Đà Nẵng (phiên chính thức) PGĐ Hậu Hội trường HĐND TP, 42 Bạch Đằng VP bố trí xe

8H00 Họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xác định tập đoàn cây trồng chịu lửa và quy trình kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phòng chống cháy rừng tại Đà Nẵng” PGĐ Hậu, QLKH, Hội đồng KH, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Báo cáo xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 Lãnh đạo Sở, P.QLCN, Văn phòng, P.KHTC Phòng họp giao ban tầng 3, TTHC

8h00 Tham dự phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2020 trực tuyến với các địa phương Giám đốc Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Tham dự phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2020 trực tuyến với các địa phương PGĐ Hoàng Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
17h00 Dự Lễ khai mạc Hội chợ nông nghiệp Hòa Vang 2020 PGĐ Hậu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang VP bố trí xe

14h00 Họp hội đồng đánh giá kết quả đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hóa quy trình autobot" PGĐ Hoàng, QLKH, Hội đồng tư vấn, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1
13h30 Tham dự Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2019-2020 PGĐ Hậu Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập