LỊCH CƠ QUAN TUẦN 27 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

10h00 Họp về phương án triển khai xây dựng báo cáo đánh giá tác động chính sách về Nghị quyết đặc thù theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố

9h00 Họp về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ PGĐ Hậu, QLCN, KHTC, Tiết kiệm Năng lượng, Thanh tra Phòng họp số 1
14h30 Họp Đảng ủy Sở Đảng ủy viên Phòng họp 1

8h00 Họp Thành ủy mở rộng Giám đốc
14h00 Họp kiểm tra tiến độ đề tài "Xây dựng mô hình kết nối các hệ thống camera trên địa bàn thành phố" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1

8h00 Họp triển khai nhiệm vụ Xây dựng bản đồ Công nghệ Giám đốc, PGĐ Hoàng, phòng QLCN, Sở TTTT, Sở Du lịch, Trung tâm TKNL, a Phong chuyên gia Phòng họp số 1
8h00 Dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương (cả ngày) PGĐ Hậu Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Dự cuộc họp với Ban Thường vụ Liên hiệp Hội PGĐ Hoàng Phòng họp cơ quan Liên hiệp Hội

8h00 Dự Hội nghị kết nối công nghiệp hỗ trợ - Đà Nẵng 2019 PGĐ Hoàng Khách sạn Nalod, 192 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
14h00 Họp xét duyệt TM đề tài cấp cơ sở: "Phân tích các thành phần và mối quan hệ tương tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ lập trình xây dựng cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập