LỊCH CƠ QUAN TUẦN 24 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước GĐ, CVP Nhà hát Trưng Vương
14h00 Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài "Xây dựng giải pháp điện thoại Internet đến tổng đài dịch vụ công Đà Nẵng để hỗ trợ miễn phí điện thoại cho người dân" PGĐ Ngộ, PQLKH, PKHTC, Trung tâm TT, Hội đồng tư vấn, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Dự họp liên quan nghiên cứu về tình trạng xói lở bờ biển PGĐ Hoàng Phòng họp tầng 5, TTHC thành phố

09h00 Họp Triển khai công tác của Tổ nghiên cứu xây dựng phương án nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp tại Khu CNC Đà Nẵng PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC
14h00 Họp cán bộ chủ chốt của Trung tâm Công nghệ sinh học GĐ Sở, Bí thư Đảng ủy Sở Huỳnh Văn Ngộ, Phó Giám đốc Vũ Thị Bích Hậu, trưởng phó các phòng, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Công đoàn của Trung tâm CNSH Phòng họp số 1
15h30 Họp cán bộ chủ chốt của Sở BGĐ, Trưởng phó các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trung tâm TĐC (A.Thọ) Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Sở, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Phòng họp số 1


7h30 Tham dự Hội nghị thu hút đầu tư Hòa Vang - đánh thức tiềm năng PGĐ Hậu, phòng KHTC Hội trường UBND huyện Hòa Vang, thôn Dương Lâm 1, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng
14h00: Kiểm tra đề tài "Nghiên cứu xác định tập đoàn cây trồng chịu lửa và quy trình kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phòng chống cháy rừng tại Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT (Trung tâm CNSH), CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1

7h30 Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 và nghe Thông tin về kinh tế Việt Nam trong hội nhập và công nghệ 4.0 PGĐ Hoàng Hội trường Quận ủy Cẩm Lệ, 133 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

16h30 Dự Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018) và trao giải báo chí thành phố năm 2017 PGĐ Hậu Khách sạn Minh Toàn Galaxy

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập