LỊCH CƠ QUAN TUẦN 24 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Quán triệt Nghị quyết 43, Chỉ thị 27 và Quyết định 179 Giám đốc Sở Toàn thể CBCCVCLĐ của Sở Phòng họp 100 chỗ tầng 22 VP
15h30 Họp nghe báo cáo tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2019 dự thảo NQ của HĐND TP về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố

14h00 Rà soát nội dung chuẩn bị Hội nghị khoa học và Hội nghị giao ban vùng BGĐ Sở; Trưởng các phòng đơn vị; phụ trách các đầu mối (anh Tuyến - Bí thư ĐTN, anh Phan Tiến Dũng, Trương Trường Thành, Lê Văn Thông, chị Diệp) Phòng họp số 1 Chị Thục chuẩn bị

8h00 Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt nam ưu tiên dùng hành Việt Nam " trên địa bàn thành phố PGĐ Hoàng, anh Toàn Hội trường UBMTTQVN thành phố
10h00 Nghe báo cáo phương án triển khai đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm sáng tạo khởi nghiệp
16h00 Họp kiểm tra tiến độ đề tài "Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống pin quang điện" PGĐ Hoàng, PQLKH, PKHTC, Chuyên gia, CQCT, CNĐT Phòng họp số 1

08h00: Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo QĐ 36 của Công ty Đức Quý, Công ty Nhật Linh, Công ty Điện Trường Giang (Đinh Hữu Tuyến) PGĐ Hoàng, Phòng QLCN, chuyên gia theo giấy mời Phòng họp số 1, tầng 22

Họp UBND thành phố (cả ngày)


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập