LỊCH CƠ QUAN TUẦN 23 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ TXTCN của Trung tâm Thông tin KH&CN (đợt 2) - PGĐ Vũ Thị Bích Hậu - Thành viên Hội đồng - Trung tâm TTKH&CN Phòng họp số 1
9h30 Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ TXTCN của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn CGCN năm 2020 (đợt 2) - PGĐ Trần Văn Hoàng - Thành viên Hội đồng - Trung tâm TKNL& tư vấn CGCN Phòng họp số 1
14h00 Họp Hội đồng xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng năm 2019 PGĐ Hậu Phòng họp Sở Công thương, tầng 19, TTHC thành phố Phòng QLCn chuẩn bị
15h00 Hội nghị BCH Hội Nữ trí thức thành phố PGĐ Hậu Hội trường Hội LHPN thành phố, 01 Pasteur
16h30 Nghe sở TNMT báo cáo đánh giá đối với Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khánh Sơn PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban Ủy ban, tầng 3, TTHC thành phố

16h00 Làm việc với Đoàn khảo sát tiền trạm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, PGĐ Hậu Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố Đà Nẵng11h00: Làm việc với Ngài Đại sứ Phần Lan về hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng (Lê Thị Thục) PGĐ Hoàng, QLCN, VPS, TTTT, DNES Phòng họp 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập