LỊCH CƠ QUAN TUẦN 22 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Dự Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng, nhà nước và tình hình Biển Đông GĐ, các PGĐ Hội trường số 3, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Gặp mặt chia tay ông Đặng Ngọc Sơn và ông Phạm Đình Quang chuyển công tác Ban Giám đốc; Trưởng phó các phòng, đơn vị; công chức VPS Phòng họp số 1 VP
14h15 Họp giao ban tháng 5 Giám đốc Sở Ban Giám đốc; Trưởng phó các phòng, đơn vị; Bí thư Chi đoàn Phòng họp số 1 KHTC, VP
17h00 Họp về công tác nhân sự Thanh tra Sở Đảng ủy, Ban Giám đốc, VP Phòng họp số 1

14h00 Họp Hội đồng đánh giá đề tài "Chế tạo máy sản xuất khẩu trang y tế" PGĐ Hoàng Hồi đồng, đại biểu, QLKH, QLCN Công ty Châu Đà, KCN Hòa Cầm VP bố trí xe

08h30 Họp thẩm định dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao (Đinh Hữu Tuyến) PGĐ Hoàng, A. Tuyến tầng 30, Trung tâm hành chính
15h00 Họp tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng PGĐ Hậu 48 Cao Thắng

14h30 Làm việc với Sở Nội vụ về sắp xếp bộ máy cơ quan chuyên môn Ban Giám đốc; Lãnh đạo: phòng KHTC, VP, Chi cục Phòng họp số 1

8h00 Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2020-Trực tuyến Bộ KH&CN Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp trực tuyến Chi nhánh Bưu chính viễn thông Việt Nam 346 đường 2/9 VP bố trí xe
13h30: Khảo sát các doanh nghiệp có đề xuất xin hỗ trợ đổi mới công nghệ thuộc hội doanh nghiệp Hòa Vang (Đinh Hữu Tuyến) PGĐ Hoàng, QLCN (c Thục, Tuyến), KHTC (a Toàn), Đại diện hội doanh nghiệp Hòa Vang Huyện Hòa Vang


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập