LỊCH CƠ QUAN TUẦN 21 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 1 PGĐ Bản HT Văn phòng Thành ủy VP bố trí xe

8h00 Tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số 2 PGĐ Bản HT Văn phòng Thành ủy VP bố trí xe

8h00 Tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số 1 PGĐ Bản HT Văn phòng Thành ủy VP bố trí xe

8h00 Tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số 2 PGĐ Bản HT Văn phòng Thành ủy VP bố trí xeLịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập