LỊCH CƠ QUAN TUẦN 20 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h30 Họp về việc gia hạn dự án Xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC
14h00 Dự Hội nghị khoa học sinh viên năm 2019 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường PGĐ Hoàng Hội trường số 2, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, 44 Dũng Sĩ Thanh Khê Đà Nẵng

8h30 Họp Hỗ trợ kinh phí cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học 2019 cho các trường đại học, cao đẳng PGĐ Hoàng, P.QLCN, P. KHTC, Đoàn Sở, Đại diện các trường đại học, cao đẳng theo giấy mời Phòng họp số 1
14h00 Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác văn thư lưu trữ năm 2018 PGĐ Hậu Phòng họp Sở Nội vụ, tầng 10 TTHC


8h30 Tham dự buổi đối thoại trực tuyến PGĐ Hoàng, TTTT, các khách mời Phòng họp 503, số 02 Quang Trung, Đà Nẵng
14h00 Họp hội đồng tuyển chọn đề tài "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điểm ảnh (Voxel) 3D SPECT/CT và PET/CT trong Y học hạt nhân để phục vụ tính toán phân bố liều trong điều trị ung thư tuyến giáp bằng I-131 tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng" (phiên thứ 2) PGĐ Hậu, PQLKH, PKHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1

8h00 Dự Hội thảo "Ứng dụng công nghệ bức xạ trong nông nghiệp, chế tạo vật liệu y sinh và xử lý môi trường" PGĐ Hậu Khách sạn Tre xanh Trung tâm, 158 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
14h00 Tham gia Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận công chức không qua thi tuyển PGĐ Hậu, CVP Phòng họp Sở Nội vụ, tầng 10 TTHC


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập