LỊCH CƠ QUAN TUẦN 2 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị


9h00 Dự buổi họp nghe báo cáo về kế haochj, tiên độ chi tiết triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm tại khu liên hợp xửi lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng theo hình thức PPP PGĐ Hoàng, phòng QLCN Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, Tòa nhà TTHC thành phố

08h00 Hội thảo "Hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng - Hành trình tăng tốc hợp tác - phát triển 2021" PGĐ Hoàng, QLCN KS Magnolia, 6 Lê Lợi VP bố trí xe

7h30 Họp kiểm tra cuối kỳ "Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan" PGĐ Hậu, PQLKH, PKHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia - Đi thực tế tại hồ Đồng Nghệ và thôn Cẩm Toại Đông; - Họp tại phòng họp số 1 Sở KH&CN

8h00 Họp tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng PGĐ Hậu 54 Nguyễn Lương Bằng


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập