LỊCH CƠ QUAN TUẦN 2 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

Tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018 (đến hết ngày 10/01/2018) GĐ, anh Toàn TP. Hà Nội

Tham dự Hội thảo "Quản lý chương trình và hướng dẫn đề xuất các dự án năm 2019 thuộc Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025" (đến hết ngày 10/01/2018) PGĐ Hậu, chị Thục TP. Hà Nội


10h00 Họp kiểm tra đề tài "Đánh giá tiềm năng và khả năng sử dung năng lượng tái tạo của thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, CQCT, CNĐT, PQLKH, PKH-TC Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
08h00: Họp Hội đồng đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến đối với thành phố (Phạm Đình Quang) PGĐ Ngộ, thành viên Hội đồng, khách mời, QLNG Phòng họp số 1Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập