LỊCH CƠ QUAN TUẦN 18 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
Dự Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019 "Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị tường định hướng XHCN theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị TW5 khóa XII và Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ" TP. Hà Nội
15h00 Họp hướng dẫn trình tự triển khai xây dựng bản đồ công nghệ cho ngành CNTT và Du lịch PGĐ Hoàng, Phòng QLCN, Phòng KHTC, TTKNL Phòng họp số 1 Sở KHCN


7h45 Tham dự Tọa đàm “Cơ chế, chính sách thí điểm nhằm thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp tại Khu CNC Đà Nẵng nói riêng, trên địa bàn TP. Đà Nẵng nói chung” GĐ, phòng QLCN Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập