LỊCH CƠ QUAN TUẦN 16 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

7h00 GĐ kiểm tra sức khỏe định kỳ 78 Thái Phiên, ĐN
8h00 Dự Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 HT HĐND thành phố

8h00 Tham dự cuộc họp về việc lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng PGĐ Hoàng, PKHTC HT số 1, tầng 2, TTHC
8h00 Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố “Nghiên cứu hiệu quả áp dụng phương pháp Tim phổi nhân tạo ở bệnh nhân sốc tim và sau ngừng tuần hoàn tại Bệnh viện Đà Nẵng” PGĐ Hậu, Theo GM PH1
9h00 Tiếp và làm việc với đoàn JICA PGĐ Hậu, VP, QLCN PH 2
14h30: Họp liên quan đến dự án Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) và dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm TĐC - PGĐ Trần Văn Hoàng; - Phòng KHTC; - Trung tâm CNSH; - Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp; - Viện Quy hoạch xây dựng. Phòng họp số 1, Sở KH&CN
15h00 Họp Ban Giám đốc về tổ chức bộ máy và nhân sự của Sở Giám đốc, các Phó GIám đốc Phòng họp số 1

7h00 PGĐ Hoàng kiểm tra khỏe định kỳ PGĐ Hoàng 78 Thái Phiên
8h00 Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết đại hội đảng, đại hội Liên hiệp hội KHKT PGĐ Hậu Liên hiệp các hội KHKT, 05 Quang Trung

7h00 PGĐ Hậu kiểm tra sức khỏe định kỳ PGĐ Hâu 78 Thái Phiên

14h00 Họp Đảng ủy Sở Đảng ủy Phòng họp số 1
15h30 Họp hội đồng tuyển chọn đề tài cấp TP “Nghiên cứu xây dựng bản sao kỹ thuật số cho hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng trên nền tảng bản đồ số và mạng lưới IoT” PGĐ Hoàng, theo GM Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập