LỊCH CƠ QUAN TUẦN 16 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị


8h00 Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị vùng Ban giám đốc Sở, Trưởng các phòng đơn vị, chị Tuyên, anh Tuyến - Bí thư đoàn, anh Phan Tiến Dũng, Trương Trường Thành, Lê Văn Thông Phòng họp số 1
14h00 Hội đồng tư vấn danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2019 (đợt 1) lĩnh vực Nông nghiệp PGĐ Hậu, PQLKH, PKHTC, Hội đồng tư vấn, Đại biểu Phòng họp số 1

8h00: Họp xét duyệt hồ sơ dự án Nông thôn miền núi "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giống dưa thơm không dùng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" (Lê Thị Thục) PGĐ Hậu, PQLKH, PKHTC, Hội đồng tư vấn, CQCT, CNDA, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Họp kiểm tra đề tài "Nghiên cứu quy trình sản xuất thử nghiệm phân hữu cơ vi sinh từ bã thải dược liệu của công ty Cổ phần Dược Danapha" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT (Trung tâm CNSH), CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
15h30 Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp KH&CN (Tổng Công ty Điện lực miền Trung) PGĐ Hậu Thành viên hội đồng: GPĐ Hậu, A. Phong, C. Dương, Lãnh đạo các phòng: QLKH, KHTC, VP, Đại biểu Phòng họp số 1 Phòng QLCN
14h00: Họp kiểm tra đề tài "Nghiên cứu quy trình sản xuất thử nghiệm phân hữu cơ vi sinh từ bã thải dược liệu của công ty Cổ phần Dược Danapha" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT (Trung tâm CNSH), CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập