LỊCH CƠ QUAN TUẦN 15 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h00 Làm việc với các đơn vị chủ trì để xử lý các kiến nghị liên quan đến đề tài về nấm PGĐ Hậu, PQLKH, PKHTC, Trung tâm CNSH, Đại biểu, Chuyên gia Phòng họp số 1
14h00 Hội đồng tư vấn danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2019 (đợt 1) lĩnh vực Y Dược PGĐ Hậu, PQLKH, PKHTC, Hội đồng tư vấn, Đại biểu Phòng họp số 1


07h30 Hội thảo công bố Đề án "Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hoàng Hội trường số 1, tầng 2, Trung tâm hành chính
8h00 Tham dự Hội thảo mô hình phát triển và khai thác Cảng chính của Hà Lan PGĐ Hậu Khách sạn Novotel Đà Nẵng
14h00 Tham dự Hội thảo hoạt động đào tạo và huấn luyện khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng PGĐ Hậu Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố


8h00 Hội đồng tư vấn danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2019 (đợt 1) lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ PGĐ Hoàng, PQLKH, PKHTC, Hội đồng tư vấn, Đại biểu Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập