LỊCH CƠ QUAN TUẦN 14 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp giao ban tháng 4 (HOÃN) Giám đốc Sở Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị; Bí thư chi đoàn Hội trường tầng 3 TTTT, 49 Thế Lữ KHTC, VP, TTTT
10h30 Họp Công tác nhân sự Đảng ủy Sở (Ngay sau Họp giao ban) (HOÃN) Bí thư Đảng bộ Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, Bí thư chi đoàn Hội trường tầng 3 TTTT, 49 Thế Lữ


(Hoãn) 14h00: Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố "Đánh giá tiềm năng kinh tế biển Đà Nẵng và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, các ngành kinh tế thuần biển" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, CQCT, BCN đề tài, Thành viên Hội đồng, Đại biểu Phòng họp số 1
Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập