LỊCH CƠ QUAN TUẦN 13 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị


8h00 Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 (đợt 01) PGĐ Hoàng, Hội đồng tư vấn, Đại biểu, Doanh nghiệp, P.QLCN, P.QLKH, P.KHTC Hội trường 100 chỗ
14h00 Dự buổi làm việc giữa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng trệt, Đại học Đà Nẵng Phòng QLKH báo cáo đồng chí Hoàng các kết quả hợp tác về Đại học Đà Nẵng

8h00 Họp thẩm định hợp đồng đề tài “Tổng kết, đánh giá thực trạng phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2017 và đề xuất chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” PGĐ Hoàng, P.QLKH, P.KHTC, CQCT, CNĐT, chuyên gia Phòng họp số 1
14h00 Tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác VĂN THƯ TP Tổng hợp hành chính + Văn thư các đơn vị thuộc Sở; các phòng VPS mỗi phòng 1 người Hội trường tầng 4 Trung tâm TKNL, 49 Thế Lữ VP, TKNL
Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập