LỊCH CƠ QUAN TUẦN 13 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

10h00 Họp Đảng uỷ Đảng uỷ viên Phòng họp số 1
14h00 Họp rà soát công tác tổ chức Tọa đàm liên kết 3 nhà GĐ, PGĐ Hậu, PGĐ Hoàng, A.Phong, C.Thục, A.Toàn, TTTT, VP Phòng họp số 1

8h00 Làm việc với Đoàn kiểm tra đánh giá, xếp hạng CCHC, VTLT, CNTT năm 2018 PGĐ Trần Văn Hoàng - Sở KH&CN: PGĐ Hoàng, A. Quang CVP, A. Hoàng PCVP, A. Hùng, C. Thúy, C. Diệp, Lãnh đạo + chuyên viên chuyên trách các phòng thuộc Sở và Chi cục - Đoàn kiểm tra Phòng họp số 2 Văn phòng
9h00 Làm việc với Viện Năng suất Chất lượng v/v tính toán chỉ số TFP Giám đốc Giám đốc, PGĐ Hoàng, Chi cục TĐC, A. Phong, C. Dương, A. Toàn, C. Tuyên, C. Thục, đại diện Cục Thống kê Phòng họp số 1 Chi cục

8h00-11h30 Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo Thành ủy Sở KH&CN: Ban Giám đốc, trưởng các phòng, đơn vị Hội trường số 3, tầng 2, Trung tâm Hành chính

14h00 Họp kiểm tra đề tài "Giải pháp xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1



Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>









Đăng nhập