LỊCH CƠ QUAN TUẦN 12 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp đảng ủy Đảng ủy viên, các thành phần khác theo triệu tập Trung tâm TKNL

9h30 Nghe báo cáo thực hiện KL kiểm toán hoạt động XD và quản lý sử dụng vốn đầu tư dự án PT bền vững TP ĐN và Tình hình triển khai dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày.đêm PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban ủy ban, Tòa nhà TTHC thành phố


8h30 Họp Hội đồng tư vấn xem xét khen thưởng đối với Công trình “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất 3 sản phẩm thuốc viên bao phim Tadimax, VG5 và Bài thạch quy mô công nghiệp” PGĐ Hậu, Hội đồng tư vấn, QLKH, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Kiểm tra thẩm định thông tin phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC, VTLT, ứng dụng CNTT năm 2019 tại Sở KH&CN - Đoàn kiểm tra - VP (c.Thu, a.Hoàng, c.Hùng, c.Thúy) Hội trường 100 chỗ Văn phòng

8h30 Đại hội trù bị Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Toàn thể đảng viên Chi bộ Hội trường 100 chỗ tầng 22
14h00 Đại hội Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Toàn thể đảng viên Chi bộ, đại biểu Hội trường 100 chỗ tầng 22


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>









Đăng nhập