LỊCH CƠ QUAN TUẦN 12 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Tham dự Hội thảo "Định hướng phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng đến năm 2035" Tầng 2, Trung tâm hành chính
08h00 Kiểm tra hoạt động sáng kiến tại Sở Giáo dục và Đào tạo PGĐ Hậu, QLNG
14h00: Kiểm tra hoạt động sáng kiến tại UBND quận Liên Chiểu (hoãn) PGĐ Hậu, QLNG
14h00 Làm việc tại công ty dược Danaphar GĐ, Anh Toàn (P.KHTC)
14h00 Tham dự cuộc họp với Đoàn công tác ADB liên quan đến khu Liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Hòa Nhơn PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban ủy ban, tầng 3, Trung tâm hành chính
14h00 Dự buổi làm việc của Lãnh đạo UBND thành phố với Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ (hoãn) PGĐ Hậu Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố

08h00 Kiểm tra hoạt động sáng kiến tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư PGĐ Hậu, QLNG
8h00 Tham dự Hội nghị phát động Phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" PGĐ Hoàng 42 Bạch Đằng, Hội trường HĐND
14h00: Kiểm tra hoạt động sáng kiến tại UBND quận Sơn Trà PGĐ Hậu, QLNG
16h00 Họp công bố Quyết định Thanh tra tài chính PGĐ Hậu, P.KHTC, Thanh tra Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Phòng họp số 1
17h00 Đi công tác Hà Nội (02 ngày)

10h30 Tham dự làm việc cùng phái đoàn Phần Lan tại Đà Nẵng PGĐ Hoàng Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC
14h00 Họp Đảng ủy Sở Các đồng chí Đảng ủy viên Phòng họp số 1

8h00: Họp kiểm tra đề tài "Nghiên cứu bào chế viên hoàn Sâm Nhung Tán dục đơn và đánh giá hiệu quả điều trị trên bệnh nhân suy giảm số lượng và chất lượng tinh trùng tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPĐN" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia

8h30 Làm việc với Trung tâm CNSH về nội dung triển khai Kế hoạch hợp tác phát triển hoạt động nghiên cứu ứng dụng CNSH GĐ, PGĐ Hậu, P.KHTC, P.QLKH, P.QLCS TTCNSH chuẩn bị
8h30 Họp xét duyệt Thuyết minh đề cương đề tài cấp cơ sở “Xây dựng phương pháp và tiêu chí đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công trên lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật tại thành phố Đà Nẵng” PGĐ Hoàng; CQCT, CNĐT, P.QLCS, VP, KHTC Phòng họp số 01
14h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng PGĐ Hoàng Trung tâm Hội nghị Golden Phoenix
15h00 Họp chi bộ cơ quan Văn phòng Sở Toàn thể Đảng viên Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Phòng họp số 1
16h00 Dự lễ kỷ niệm Giải phóng Điện Bàn


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập