LỊCH CƠ QUAN TUẦN 12 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Dự buổi làm việc với các đơn vị liên quan về rà soát, chuẩn bị cho báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh thành phố 3 tháng năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019 PGĐ Hậu Phòng số 1, tầng 3, TTHC thành phố
14h00 Tham dự Hội nghị hội viên khu vực miền trung năm 2019 của Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng PGĐ Hoàng Khách sạn Mường Thanh, 962 Ngô Quyền, Đà Nẵng
Làm việc với Trung tâm nghiên cứu Sâm Ngọc Linh, Bộ KHCN (đến hết ngày 19/3/2019) GĐ, GĐ TTCNSH Tỉnh Kon-Tum

8h00 Tham dự buổi làm việc với Bộ Nội vụ về phân cấp quản lý nhà nước theo nghị quyết số 21/NQ-CP (hoãn) PGĐ Hoàng, VP Phòng họp số 1, tầng 2, TTHC thành phố
10h00 Dự buổi làm việc giữa UBND TP với các chuyên gia Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ PGĐ Hoàng, anh Phong, anh Toàn Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố
14h00 Triển khai Nghị quyết số 43/NQ-TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính Trị về Xây dựng và phát triển thành phố ĐN đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 PGĐ Hoàng, anh Toàn Phòng KHTC báo cáo PGĐ Hoàng nội dung

8h30 Dự Hội thảo "The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies" PGĐ Hậu Hội trường, Đại học Đà Nẵng
10h00 Làm việc với Công ty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 2, TTHC thành phố


8h00 Dự Hội nghị công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 PGĐ Hậu Khách sạn Saigontourane, 05 Đống Đa, thành phố Đà Nẵng
14h00 Tham gia Hội nghị tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 PGĐ Hậu, CVP Hội trường tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Hội thảo "Phát triển trong thời chuyển đổi số với những tiến bộ của khoa học và công nghệ" GĐ, các PGĐ, lãnh đạo các phòng/đơn vị và toàn thể CC,VC,NLĐ của Sở KH&CN, đại biểu theo giấy mời Hội trường 3, tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập