LỊCH CƠ QUAN TUẦN 11 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Họp Đảng ủy Sở (Hoãn) Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ, PBT Chi bộ CNSH, Tiểu ban nhân sự Phòng họp 1
14h00 Họp mở hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 (đợt 2) PGĐ Hoàng; Phòng QLKH; Đại diện các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn Phòng họp số 1

8h00 Họp Hội đồng xét sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Hội đồng tư vấn, đại biểu theo giấy mời Phòng họp số 1
8h00 Họp Liên quan Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, Tòa nhà TTHC thành phố
14h00 dự Đại hội Chi bộ Trung tâm TKNL GĐ, PGĐ Hoàng 49 Thế Lữ

8h00 Họp Hội đồng xét sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Hội đồng tư vấn, đại biểu theo giấy mời Phòng họp số 1
14h00 dự Đại hội Chi bộ TTTT KH&CN PGĐ Hậu 49 Thế Lữ

14h00 Làm việc về ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn cho thành phố Đà Nẵng" Giám đốc Sở, PGĐ Hậu, QLKH, khách mời Phòng họp số 1

14h00 Họp Hội đồng nghiệm thu Đề án “Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên” Thành viên HĐ, Đại biểu, QLCN, QLKH, KH-TC, TTTT PH1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập