LỊCH CƠ QUAN TUẦN 10 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h30 Tham dự cuộc họp nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2020, kịch bản ứng phó đối với tác động của dịch bệnh và các vấn đề khác trong năm 2020 Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Báo cáo tình hình triển khai các công trình trọng điểm, động lực công tác GPMB các dự án trên địa bàn TP PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban, tầng 3, TTHC thành phố

8h00 Dự họp trực tuyến nghe Đơn vị tư vấn báo cáo tiếp thu và giải trình các nội dung liên quan đến Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 PGĐ Hoàng Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố
9h00 Làm việc với TGĐ Cty CP Thiết bị y tế DANAMECO Giám đốc, PGĐ Hậu, đại diện lãnh đạo các phòng: VP, QLKH, QLCN Phòng họp số 1


8h00 Thẩm tra đánh giá chấm điểm hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP PGĐ Hậu PGĐ Hậu, VP, các cơ quan, đơn vị (theo kế hoạch) Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC VP
14h00 Thẩm tra đánh giá chấm điểm hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP PGĐ Hậu PGĐ Hậu, VP, các cơ quan, đơn vị (theo kế hoạch) Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC VP

8h00 Thẩm tra đánh giá chấm điểm hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP PGĐ Hậu PGĐ Hậu, VP, các cơ quan, đơn vị (theo kế hoạch) Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC VP
14h00 Thẩm tra đánh giá chấm điểm hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP PGĐ Hậu PGĐ Hậu, VP, các cơ quan, đơn vị (theo kế hoạch) Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC VP


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập