LỊCH CƠ QUAN TUẦN 1 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ PTKT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
8h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác ngành tuyên giao năm 2019 PGĐ Hoàng Hội trường Thành ủy Đà Nẵng VP bố trí xe
14h00 Hội nghị CCLĐ Cơ quan Văn phòng Sở Giám đốc, Chủ tịch CĐ VPS Toàn thể CCLĐ VPS, Đại diện LĐ các đơn vị, Đại diện BCH Công đoàn trực thuộc Công đoàn Sở, Bí thư ĐTN Phòng họp 100 chỗ tầng 22 BCH CĐ VPS, VP, KHTC, TTrND...
14h00 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ PTKT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 PGĐ Hoàng Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
18h00 Dự buổi gặp mặt nhân dịp mừng năm mới 2020 và đón chào Xuân Canh Tý PGĐ Hậu Phòng họp số 1, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng

8h00 Họp thẩm định hợp đồng đề tài "Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống pin quang điện" PGĐ Hoàng, PQLKH, PKHTC, CQCT, CNĐT, chuyên gia, đại biểu Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng
8h00 Dự Hội nghị tổng kết ngành Y tế năm 2019 PGĐ Hậu Bệnh viên Ung bưới Đà Nẵng, đường Hoàng Thị Loan, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
8h00 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ PTKT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 PGĐ Hậu Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
10h00 Dự Lễ công bố Quyết định công nhận hiệu trưởng các trường đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng GĐ, PGĐ Hậu Hội trường Đại học Đà Nẵng
14h00 Họp nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN "Đào tạo và huấn luyện khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025" PGĐ Hoàng, QLKH, Hội đồng, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 18h00 Họp kiểm điểm Ban giám đốc BGĐ, VP Phòng họp số 1 VP
8h00 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành NN và PTNT PGĐ Hậu Hội trường số 2, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Họp kiểm điểm BCH Đảng bộ Sở KH&CN Đảng ủy viên Đảng bộ, đại biểu Phòng họp số 1
16h00 Dự cuộc họp góp ý nội dung đề cương, nhiệm vụ Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở năm 2018 Ban GĐ, Trưởng các phòng, đơn vị, khách mời Phòng họp số 1
8h00 Dự buổi gặp mặt giữa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy với đại diện hội viên các Tổ đoàn kết khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn thành phố PGĐ Hoàng Hội trường Thành ủy Đà Nẵng
14h00 Hội nghị cán bộ công chức, người lao động Cơ quan Văn phòng Sở Toàn thể CCLĐ VPS, Đại diện LĐ các đơn vị, Đại diện BCH Công đoàn trực thuộc Công đoàn Sở, Bí thư ĐTN Hội trường 100 chỗ, tầng 22

8h30 Họp Kiểm điểm Đảng ủy Các đ/c Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, đại biểu khách mời Phòng họp số 1

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập