LỊCH CƠ QUAN TUẦN 1 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị


9h00 Hội ý Ban Giám đốc GĐ, các PGĐ Phòng họp số 01
14h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và trao giải báo chí năm 2017 PGĐ Hậu, GĐ TTTT Hội trường tầng 3, Công viên phần mềm, 2 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

14h00 Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng PGĐ Hoàng, VP, tự vệ Hội trường số 2, tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Tham dự Hội nghj trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn PGĐ Hậu Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phốLịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập