Từ khóa:

Hiển thị 3860 Kết quả

Năm 2006, Bộ KH&CN ban hành 362 Tiêu chuẩn Việt Nam

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 11/01/2007 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Quản lý chiến lược sử dụng BALANCED SCORECARD

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 10/01/2007 Chuyên mục: Tin tức Tags:
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA Ở NƯỚC NGOÀI: VIỆC CẦN LÀM NGAY.

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 05/01/2007 Chuyên mục: Tin Sở hữu trí tuệ Tags:
ISO PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG VỀ ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN HÓA Ở BẬC ĐẠI HỌC

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 05/01/2007 Chuyên mục: Tin tức Tags:
LÀM THẾ NÀO SỬ DỤNG TỐI ĐA NĂNG LỰC LAO ĐỘNG TRONG ĐỘ TUỔI TRUNG NIÊN?

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 05/01/2007 Chuyên mục: Tin tức Tags:
10 công nghệ mới năm 2007

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 02/01/2007 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Chữa bệnh ung thư bằng chùm i-on nặng

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 02/01/2007 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Các quy tắc WTO đưa ra những rào cản kỹ thuật nào đối với thương mại?

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 29/12/2006 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Điện hạt nhân và bài toán nhân lực

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 29/12/2006 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Số hóa nền hành chính công

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 25/12/2006 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI QUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐO LƯỜNG Đ/V XĂNG BÁN LẺ

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 19/12/2006 Chuyên mục: Tin tức Tags:
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 14/12/2006 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Nhượng quyền thương mại- hiểu thế nào cho đúng?

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 14/12/2006 Chuyên mục: Tin Sở hữu trí tuệ Tags:
Nhượng quyền thương mại- hiểu thế nào cho đúng?

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 13/12/2006 Chuyên mục: Tin Sở hữu trí tuệ Tags:
Đầu tháng 3 có thể bắt đầu thực thi cam kết WTO

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 11/12/2006 Chuyên mục: Tin tức Tags:
128 doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng Chất lượng Việt Nam 2006

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 11/12/2006 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Quỹ Đầu tư mạo hiểm công nghệ cao Việt Nam

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 07/12/2006 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Đình chỉ lưu thông sữa tươi ghi sai nhãn mác

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 07/12/2006 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Máy bay của Finnair nhiễm phóng xạ

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 05/12/2006 Chuyên mục: Thủ tục an toàn bức xạ và hạt nhân Tags:
Máy tính đọc ý nghĩ con người

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 01/12/2006 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Máy đọc được ý nghĩ của con người

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 01/12/2006 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
10 phát minh độc đáo năm 2006

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 01/12/2006 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Có thể sản xuất xăng dầu từ CO2

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 27/11/2006 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Thoả mãn các tiêu chuẩn quốc tế: “Vũ khí tự vệ” hữu hiệu

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 27/11/2006 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Một số thông tin cần biết về đo lường đối hàng đóng gói sẵn

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 23/11/2006 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Phần mềm đổi đơn vị đo miễn phí

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 23/11/2006 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Hải Vân thời có đường hầm

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 22/11/2006 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Lợi thế cạnh tranh trong hội nhập WTO

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 22/11/2006 Chuyên mục: Tin tức Tags:
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀ NẴNG 10 NĂM NHÌN LẠI

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 22/11/2006 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Quyết định mới ban hành của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 21/11/2006 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Vật liệu chống thấm phù hợp với Việt Nam

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 21/11/2006 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập