Từ khóa:

Hiển thị 3617 Kết quả

CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI NĂM 2011

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 15/04/2011 Chuyên mục: Tin Sở hữu trí tuệ Tags:
NISA nâng mức sự cố Fukushima-I lên Mức 7

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 12/04/2011 Chuyên mục: Thủ tục an toàn bức xạ và hạt nhân Tags:
“1 μSv/h” là gì?

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 06/04/2011 Chuyên mục: Thủ tục an toàn bức xạ và hạt nhân Tags:
Biến nước cống thành nước sạch

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 04/04/2011 Chuyên mục: Chuyển giao Công nghệ Tags:
Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2011

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 04/04/2011 Chuyên mục: Tin Sở hữu trí tuệ Tags:
Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2011

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 04/04/2011 Chuyên mục: Tin Sở hữu trí tuệ Tags:
Tập huấn khai thác thông tin sáng chế

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 28/03/2011 Chuyên mục: Tin Sở hữu trí tuệ Tags:
Quá trình phát triển

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 24/02/2011 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Thông tin về lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 24/02/2011 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Lãnh đạo Sở

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 24/02/2011 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Sơ đồ Cơ cấu tổ chức

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 24/02/2011 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Đăng ký đề tài khoa học

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 23/02/2011 Chuyên mục: Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Sáng kiến và lao động sáng tạo

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 23/02/2011 Chuyên mục: Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Thanh tra

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 23/02/2011 Chuyên mục: Tags:
Đổi mới công nghệ

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 02/01/2011 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Chip 1.000 nhân

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 02/01/2011 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Tập huấn quản lý đổi mới và sáng tạo

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 15/12/2010 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Chặng đường 25 năm hệ điều hành Windows

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 23/11/2010 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Thành lập Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 02/11/2010 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Lần đầu tiên con người tạo ra ""nước khô""

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 27/08/2010 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Tạo siêu mật mã

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 27/08/2010 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Khơi gợi đam mê nghiên cứu khoa học

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 24/08/2010 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Chúc mừng sinh nhật 15 của IE!

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 17/08/2010 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Khai mạc Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 05/08/2010 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập