Từ khóa:

Hiển thị 3860 Kết quả

Đánh giá tổ chức KH&CN và điều tra nghiên cứu

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 28/03/2013 Chuyên mục: Tags:
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới - 26/4/2013

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 21/03/2013 Chuyên mục: Tin Sở hữu trí tuệ Tags:
Lượng đơn xin cấp bản quyền sáng chế tăng 6,6%

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 21/03/2013 Chuyên mục: Tin Sở hữu trí tuệ Tags:
Khởi động Gameshow “IP CHALLENGE 2013: Đỉnh cao thương hiệu"

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 20/03/2013 Chuyên mục: Tin Sở hữu trí tuệ Tags:
Xử lý nghiêm kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 13/03/2013 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 13/03/2013 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Mời tham dự Hội thảo khoa học

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 12/03/2013 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Họp báo Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2012

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 12/03/2013 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Ứng dụng công nghệ hiện đại cho tàu đánh cá xa bờ

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 11/03/2013 Chuyên mục: Chuyển giao Công nghệ Tags:
Triển khai thử nghiệm thư viện số về sáng chế của Việt Nam

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 11/03/2013 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Phân công thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 08/03/2013 Chuyên mục: Tags:
Kiên quyết loại bỏ mũ bảo hiểm kém chất lượng ra khỏi thị trường

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 07/03/2013 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 06/03/2013 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Thông báo mời thầu dự án

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 06/03/2013 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Kết quả thanh tra hàng hóa phục vụ Tết

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 04/03/2013 Chuyên mục: Tin thanh tra Tags:
Thanh tra xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 04/03/2013 Chuyên mục: Tin thanh tra Tags:
Các tài liệu liên quan về công tác văn thư lưu trữ của Sở

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 02/03/2013 Chuyên mục: Tags:
Máy dệt được gạch

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 31/01/2013 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 31/01/2013 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Hội nghị công chức, lao động Cơ quan Văn phòng Sở KH&CN

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 30/01/2013 Chuyên mục: Tags:
Tạo cơ hội phát triển tổ chức KHCN ngoài công lập

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 29/01/2013 Chuyên mục: Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập