Từ khóa:

Hiển thị 3655 Kết quả

Giải quyết xâm phạm về SHCN

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 22/04/2014 Chuyên mục: KẾT QUẢ TRẢ LỜI ĐƠN THƯ Tags:
Quy định về chế độ báo cáo

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 22/04/2014 Chuyên mục: PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Tags:
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 22/04/2014 Chuyên mục: Tags:
Thông tin về đơn vị trực thuộc

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 22/04/2014 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Kết quả thống kê khoa học công nghệ năm 2012

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 24/02/2014 Chuyên mục: Báo cáo thống kê, kế hoạch Tags:
Quảng cáo Cải cách hành chính Đà Nẵng

http://www.cchc.danang.gov.vn/

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 24/02/2014 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 18/02/2014 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Hướng dẫn báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 13/02/2014 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ 2011 đến 2020

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 10/02/2014 Chuyên mục: Tin tức Tags:
TTTT Logo

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 10/02/2014 Chuyên mục: Tin tức Tags:
TBT Logo

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 10/02/2014 Chuyên mục: Tin tức Tags:
“2014 là năm hành động của ngành Khoa học và Công nghệ"

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 08/02/2014 Chuyên mục: Tin tức nổi bật Tags:
Bộ trưởng KH&CN: Cắt đầu tư kém hiệu quả

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 07/02/2014 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Pin bất tử

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 06/02/2014 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Thông báo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ về KH&CN

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 07/01/2014 Chuyên mục: THÔNG BÁO Tags:
Công bố mười sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật 2013

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 27/12/2013 Chuyên mục: Tin tức nổi bật Tags:
Biến tảo thành dầu thô sinh học trong 60 phút

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 20/12/2013 Chuyên mục: Tin Hoạt động khoa học và công nghệ Tags:
Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa ban hành Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 18/12/2013 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 18/12/2013 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Phiên bản: 0 Ngày đăng tin: 17/12/2013 Chuyên mục: Tin tức Tags:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập